SOCHAŘSKO-MALÍŘSKÉ SYMPOSIUM
NA TÉMA »HRŮZY VÁLKY«

Vernisáž v Ratměřicích
Vernisáž proběhla
30. srpna 2008 společně
s vystoupením hudební
skupiny LOGR.

Adéla Taűbelová – Co zbylo I Adéla Taűbelová – Co zbylo II Štěpán Růžička – Hnízda Františka Lachmanová – Hromada Anežka Růžičková – Jeden na úkor druhého Adéla Taűbelová – Jizva Adéla Vepřková – Pocit Františka Lachmanová – Poslední pohled umírajícího Matouš Vepřek – Válka Josefína Šimková – Vrták Šimona a Dan Vepřkovi – Zámotky
Co zbylo I
Co zbylo II
Hnízda
Hromada
Jeden na úkor druhého
Jizva
Pocit
Poslední pohled umírajícího
Válka
Vrták
Zámotky